0472 452 111 info@actisan.be

Zeer milieubewust

Z uiver drinkwater uit de kraan om de afvalberg te verkleinen…

E energie-efficiënte warmwateroplossingen ….

E cologisch waterverbruik door het juiste advies omtrent douches en waterverzachters

R egenwaterrecuperatie- en afvalwaterverwerking…allemaal  oplossingen voor u en het milieu…

 

M aar ook wij denken aan onze eigen bijdrage zoals het rijden op aardgas wat de meest doelgerichte oplossing is op dit moment….

I n de toekomst zullen wij kiezen voor betere technologieën zoals waterstof

L aten wij ons niet misleiden door de reclame van groene energie zolang die niet 100% groen is in vergelijking met…

I s het belangrijk ons te laten leiden door exacte wetenschap die onderricht is door studie en niet door economie

E lektrich rijden is goed maar niet de verstandigste keuze voor het milieu zolang de uitstoot en recyclage een groot probleem blijft

U niversieel redeneren over wat de toekomst ons brengt en wat er nu al is of al jaren bestaat maar word overzien…

B ewust

 

Waarom CNG de oplossing is voor ons en niet Elektrisch…

Een elektrische wagen zorgt zijn hele leven lang ook voor CO2-uitstoot: bij de fabricage, de levering en het gebruik, maar ook bij de recyclage van de verschillende onderdelen.

Daarnaast komen er ook andere vervuilers aan te pas. Zo gebruikt men voor de productie van de accu’s zeldzame materialen als lithium of kobalt. De winning van deze materialen heeft dan ook een grote impact op mens en natuur. En dan is er nog het zware recyclageprobleem …

Toch worden de technologieën steeds beter. Op een dag zal zelfs de productie van energie ‘groen’ zijn, maar zo ver zijn we nog lang niet

rijden op CNG het beste huwelijk tussen ecologie, economie en autonomie

Methaan is een gevaar voor de aarde er is teveel methaan in de lucht in de aarde en als meer mensen op aardgas rijden en het “efficiënt” word onttrokken, met zo min mogelijk lekkage, dan is dit goed voor onze toekomst want door aardbevingen en het smelten van het ijs in Siberië komt er alsmaar meer aardgas vrij dus i.p.v. ons zorgen te maken om wat wij produceren is het belangrijker de gevaren van de aarde zelf aan te pakken en te voorkomen, door te gebruiken waar er te veel van is, dus alvorens elektrisch te gaan of nieuwe gevaarlijke stoffen te creëren  moeten we ons ontdoen, van de bestaande risico stoffen en bomen planten die de verbrande gassen omzetten in lucht… zeer eenvoudig en doordacht maar minder economisch voor de machtige oliebaronnen en regeringen…

Dit staat haaks op de commerciële praat omtrent groen… groen en nog eens groen maar dit is de enige realiteit die ons echt raakt…

Vandaar wij rijden op CNG als symboliek voor wat echt belangrijk is dit is het beeld van ons bedrijf wij komen bij u langs en zoeken uit wat echt belangrijk is voor u vanuit uw perspectief en niet vanuit economisch belang