0472 452 111 info@actisan.be

Zeer milieubewust

Z uiver drinkwater uit de kraan om de afvalberg te verkleinen…

E nergie-efficiënte warmwateroplossingen ….

E cologisch waterverbruik door het juiste advies

R egenwaterrecuperatie- en afvalwaterverwerking… voor u en het milieu…

M aar ook wij denken aan onze eigen bijdrage zoals het rijden op CNG wat de meest doelgerichte oplossing is op dit moment….

I n de toekomst zullen wij kiezen voor betere technologieën zoals waterstof en Bio-Gas…

L aten wij ons niet misleiden door de reclame van groene energie zolang die niet 100% groen is inclusief het produceren en recycleren ervan…

I s het belangrijk ons te laten leiden door exacte wetenschap die onderricht is door studie en niet door economie…

E lektrisch rijden is goed maar niet de verstandigste keuze voor het milieu zolang de uitstoot en recyclage een groot probleem blijft

U niversieel maar nuchter redeneren over wat de toekomst ons brengt en wat er nu al is of al jaren bestaat maar word overzien…

B ewust zijn van ons perspectief maar rekening houden met ieders individueel denken….

Waarom CNG de oplossing is voor ons en niet Elektrisch…

Een elektrische wagen zorgt zijn hele leven lang ook voor CO2-uitstoot: bij de fabricage, de levering en het gebruik, maar ook bij de recyclage van de verschillende onderdelen.

Daarnaast komen er ook andere vervuilers aan te pas. Zo gebruikt men voor de productie van de accu’s zeldzame materialen als lithium of kobalt. De winning van deze materialen heeft dan ook een grote impact op mens en natuur. En dan is er nog het zware recyclageprobleem kerkhoven vol met Carbon van de windmolens zonnepanelen die max 20jaar werken en bijna niet te recycleren zijn zonder een enorme uitstoot de afbraak en uitstoot is hoger dan de opbrenst…

Toch worden de technologieën steeds beter. Op een dag zal zelfs de productie van energie ‘groen’ zijn, maar zo ver zijn we nog lang niet….

Rijden op CNG is het beste huwelijk tussen ecologie, economie en autonomie

Methaan(CNG) houd meer dan 30 keer meer warmte vast dan CO2 en er is geen boom die methaan als voedsel gebruikt het is een gevaar voor de aarde en er is teveel methaan in de lucht en in de aarde wij produceren het samen met ons vee en onze voedselrotting, zelfs de vegetariërs creëren hopen methaan en als meer mensen op aardgas rijden en het “efficiënt” word onttrokken, met zo min mogelijk lekkage, dan is dit goed voor onze toekomst, want door onze manier van leven, maar ook door aardbevingen en het smelten van het ijs in Siberië komt er alsmaar meer aardgas vrij, dus i.p.v. ons zorgen te maken om Co2 waar we gewoon bomen voor moeten planten en ons opzoekwerk via Ecosia.org i.p.v. Google moeten doen een beetje minder ver rijden om te werken en het humane leven, voor de economische plaatsen, is het belangrijker, de gevaren van de aarde zelf aan te pakken en te voorkomen, door te gebruiken waar er te veel van is en de gevaarlijke stoffen om te zetten naar Co2 die we dankzij onze Flora kunnen beheersen, dus alvorens elektrisch te gaan of nieuwe gevaarlijke stoffen te creëren moeten we ons ontdoen, van de bestaande risico stoffen en bomen planten die de verbrande gassen omzetten in lucht… zeer eenvoudig en doordacht maar minder economisch voor de machtige oliebaronnen en regeringen…Als wij als gewone mensen leren samen te spannen en ons als een onafhankelijke kudde beschouwen dan zal het geld en de macht ons niet langer beheersen en dan is het misschien mogelijk om een van de volgende generaties te laten leven in een echte democratie i.p.v. een economische staat…Dit staat haaks op de commerciële praat omtrent groen… groen en nog eens groen maar dit is de enige realiteit die ons echt raakt…

Vandaar wij rijden op CNG en het liefst op Biogas vervaardigd door bedrijven die gas ontwikkelen uit de veestapel en erop letten dat did gevaarlijke goedje niet ontsnapt in onze atmosfeer want dit blijft de grote long waar wij onze longen mee vullen….en dit niet als reclame maar eerder  als symboliek voor wat echt belangrijk is;  wij komen bij u langs en zoeken uit wat u wenst vanuit uw perspectief en niet vanuit economisch belang….