0472 452 111 info@actisan.be

Legionella beheersing, gezond en zuiver drinkwater is niet enkel de aankoop van een goede filter.

Legionella beheersing, gezond en zuiver drinkwater is niet enkel de aankoop van een goede filter.

 

Om ons leidingwater gezond te houden is het belangrijk om enkele regels te respecteren, er zijn tegenwoordig veel technieken die door de installateurs niet worden nageleefd, sommige daarvan hebben best wel een groot effect op de gezondheid van de eindklant.

Om iedereen te informeren omtrent de belangrijkste richtlijnen hier de samenvatting:

Allereerst is het belangrijk dat de klant zich precies informeert bij alle instanties, alsook de architect en he studiebureau zou hiervoor verantwoordelijk moeten zijn, dit is meestal niet het geval en zorgt enkel de installateur voor het gehand tekende conformiteitsattest; dus is het aan de klant om hier de nodige attentie rond te creëren zo dat bijvoorbeeld de architect op voorhand een dubbele schacht voorziet waar warm en koud water gescheiden wordt…

Nu is het aan de Technieken om gebruik te maken van het juiste materiaal, als ik kies voor leidingen uit kunststof moeten de leidingen ontworpen zijn om temperatuur van 70 graden Celsius aan te kunnen, dus leidingen klasse 2; zowel voor koud als warm water, want de kwaliteit hiervan is gewoon beter en zo vermijd je vergissingen. Wie ordelijk werkt, werkt veilig, zo blijven bij een gestructureerde installateur de buizen afgedopt tijdens transport en koppelstukken in een propere verpakkingen of veilig in een propere werkbak…

 

Sta er bij stil dat de verschillende soorten water niet met elkaar in contact mogen komen uitgezonderd warm en koud water in de mengkraan en zelfs dan nog is een keerklep geen overbodige luxe maar zorg zeker voor een terugstroombeveiliging waar twee verschillende types met elkaar in aanraking komen bijvoorbeeld aan de vulset van de stookketel, deze beveiliging moet CA gekeurd zijn.
Om dan volgens het boekje het water te doen stromen is het belangrijk om de stroomrichting en de waterkwaliteit te kennen, de beste wijze is concreet, met een groene pijl, de stroom richting aangeven en op deze pijl in witte letters het watertype te noteren.

 

Onthoud 5 water types: koud water  – verzacht water warm – water warm – water retour en regenwater/ put water

Na het afwerken van de installatie tot het moment dat de klant in de woning intrekt kan het water een hele tijd stilstaan waardoor bacteriën zoals legionella kunnen groeien, dus is het beter nog geen druk op de leidingen te zetten met het definitieve water, maar met olievrije perslucht of inert gas.

Leidingen die weinig gebruikt worden vormen natuurlijk een risico, dit kan verholpen worden met voldoende afsluitkranen waardoor die leidingen afzonderlijk kunnen leeg gemaakt worden of bij douches die amper gebruikt worden  zoals in de recreatie bij sezousetablisementen of in rusthuizen kan er in het ontwerp rekening gehouden worden, door het plaatsen van een automatische spui maar wees er van bewust dat een onderbenut tappunt geen reden van bestaan heeft…

De beste oplossing hiervoor is het tegenovergestelde van wat de meeste studiebureaus en architecten voorstellen. Namelijk de toestellen in serie te plaatsen dus in plaats van alles naar een zogezegd beter controleerbare collector te brengen zorgen we ervoor dat al het water in de leidingen steeds in beweging blijft met het meest gebruikte toestel op de laatste plek bijvoorbeeld de toilet of concreet gebruik te maken van een venturi systeem. Door dit systeem wat eigenlijk niet meer is dan een vernauwing in de hoofdleiding waardoor er een drukverschil ontstaat thv de aftakking naar een ander circuit voor de vernauwing en de aftakking na de vernauwing vanuit dat andere circuit zo word er een retourcircuit gegenereer

 

 

Plaats de sanitaire expansievaten steeds langs de warmwater vertrekzijde want door dit aan te sluiten op de koud water toevoer wat iedere installateur nog steeds doet uit onwetendheid, zullen de legionella waarden in de expansievaten zeer hoog zijn.

Ook de steeds wederkerende discussie van het voorzien van voldoende diameter in de aanvoerleidingen want je zou maar eens druk tekort moeten hebben maar hoe meer water in je leidingen hoe talrijker de legionellabacterie. Laat de leidingen correct dimensioneren maar zeker niet overdimensioneren.

 

Wat de legionella bacterie ten zeerste apprecieert is systemen zoals een douchewarmtewisselaar waar het afvalwater wordt gebruikt om het toekomende water al voor te verwarmen, het is nu net op die plek waar het zo heerlijk vertoeven is voor die vuile beestjes.

Leidingen die boven elkaar worden geplaatst is het ten eerste logisch, maar toch wel zeer belangrijk, om de koude leiding onder de warme leiding te plaatsen.

Het is beter geen koud water leidingen in vloeren met vloerverwarming te plaatsen, maar dit kan niet altijd anders en dan is het best om een koele zone te voorzien; 15 centimeter tussen koudwaterleiding en vloerverwarming, of nog beter de leidingen onder de isolatielaag te plaatsen, ook is het altijd aan te raden om ook de koudwaterleiding geïsoleerd te plaatsen.

 

Koud water leidingen mogen niet in dezelfde schacht zitten met leidingen die warmte afgeven. Sanitaire waterleidingen mogen zich trouwens ook nooit in rook of ventilatiekanalen bevinden als ook niet in lichtkokers, afval schachten en waterkanalen, ze mogen er zelfs niet doorheen gaan, alsnog gebeurt het wel; maar tracht dan rond de leiding isolatie, of nog beter een compartiment te voorzien…

Isoleer zowel de hoofd- als uittapleidingen waar koud water doorstroomt maar niet op de uittap van warm waterleidingen want als je ze niet boven de 55°C kan houden dan is het beter dat ze zo snel mogelijk afkoelen, circulatieleiding voor warm water mag je natuurlijk wel blijvend isoleren.

Nog een bericht aan de architect die graag een kleine technische ruimte voorziet om de andere ruimtes zo ruim mogelijk te houden; de opstelling van collectoren waarvoor plaatsgebrek altijd het koud water ergens tussen warm water collector en verwarmingscollector geplaatst word is zeer legionella waardig; daarom vraag ik aan alle zelfbouwers, installateurs en architecten maar vooral aan het allesziende oog van de eindklant hou toch alstublieft die 15 centimeter afstand tussen warm en koud water want de gevarenzone voor legionella ligt tussen de 25 en de 55 °C

Let daarom op deze voorschriften voor uw eigen gezondheid en die van uw medemens want niet alleen het milieu is in gevaar maar ook de geneeskunde kan de ontwikkeling van ziektes niet meer volgen.
Dan kan ik enkel nog afsluiten door u te informeren, dat niet eender welke sanitair installateur geschikt is voor u installatie, dus niet alleen de keuze van materiaal, architect en studiebureau maar vooral budget is belangrijk, maar de keuze van een bekwame gerecenseerde loodgieter is nog veel belangrijker.

Zoek iemand die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen iemand die zich niet alleen bezighoud met de praktijk en het winstbejag maar de passie heeft om te zoeken wat het best is voor u en de wereld.

 

Kristof Mestdagh

Zaakvoerder ACTISAN bvba